Tekeekö Internet meistä enemmän vai vähemmän sosiaalisia?


Internetin vaikutus sosiaalisuuteemme – ovatko meistä tullut entistä vähemmän vai enemmän sosiaalisia vuosien saatossa?

Nykyään internet on yksi tärkeimmistä osista elämässämme. Se antaa meille mahdollisuuden olla yhteydessä ystäviimme ja perheenjäseniimme ympäri maailman sekä tavata uusia ihmisiä eri puolilta maapalloa. Mutta onko tämä lisännyt todellista sosiaalisuuttamme vai vähentänyt sitä?

Joillekin internet on tehnyt sosiaalisuudesta entistä helpompaa. He voivat pitää yhteyttä perheenjäseniinsä ja ystäviinsä ympäri maailman melkeinpä olematta koskaan poissa yhteyksistä toisiinsa. Tämä johtaa siihen, että ihmiset eivät tunne olevansa koskaan yksin. Vaikka toinen henkilö ei olekaan fyysisesti heidän kanssaan, he voivat silti tuntea yhteyden toisiinsa ja tuntea sosiaalisesti yhteydessä toisiinsa.

Toisaalta joillekin internet on tehnyt sosiaalisuudesta entistä vaikeampaa. Kunstig sosiaalisuus, kuten sosiaalisen median odotukset ja tarpeet, ovat rajanneet ihmisten vapautta käyttää aikaansa todellisten ihmissuhteiden kehittämiseen. Teknologian takia ihmisten on entistä vaikeampi kohdata toista henkilöä kasvotusten ja saada aikaiseksi todellista, merkityksellistä vuorovaikutusta. Peiteteorian takana ei ole mitään, mikä lopulta vie pois oikean sosiaalisuuden tunteen.

On muistettava myös, että sosiaalisuus on monimutkainen käsite, joka on erilainen eri ihmisille. Jotkut voivat olla erittäin hyviä verkostoitumaan ja solmimaan uusia ystävyyssuhteita, kun taas toisille voi olla vaikeaa luoda uusia ihmissuhteita ja tuntea olonsa mukavaksi uudessa ympäristössä. Internet voi olla hyvä apuväline niiden kannalta, jotka löytävät perinteiset sosiaaliset tilanteet haastaviksi, mutta samaan aikaan internet voi vähentää kodin ulkopuolella olevien sosiaalisten tilanteiden merkitystä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että internet-teknologia on vaikuttanut merkittävästi sosiaalisuuteemme. Vaikutus on ollut monimutkainen ja vaihteleva eri ihmisille. Internet voi olla hyödyllinen työkalu ihmisten välisen yhteydenpidon ylläpitämisessä, mutta se ei saa korvata todellisia vuorovaikutuksia ihmisten välillä. Ihmiset eivät saa menettää kykyään kohdata toisia ihmisiä kasvokkain ja kehittää todellisia, merkityksellisiä ystävyyssuhteita.

Sosiaalisuus vaatii läsnäoloa ja sitoutumista. Vaikka internet voi olla hyvä apuväline ihmisten välisen yhteydenpidon ylläpitämisessä, ihmisten on tärkeää muistaa, että todellinen sosiaalisuus tapahtuu kasvotusten ihmisten välillä ja siksi sen merkitykseen ei pidä suhtautua ylenkatsovan.

Jätä kommentti