Microsoft investoi uusiutuvaan energiaan saavuttaakseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä


Microsoft investoi uusiutuvaan energiaan saavuttaakseen hiilidioksidineutraalin aseman vuoteen 2030 mennessä

Microsoft on asettanut tavoitteeksi, että yritys olisi hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen päästöt olisivat samat kuin sen aiheuttaman hiilidioksidin sitoutuminen ympäröivään luontoon. Microsoft uskoo, että kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin päästään vain muuttamalla tapaa, jolla energiaa tuotetaan.

Microsoft on investoinut uusiutuvaan energiaan jo vuosia. Yhtiön tavoite on käyttää 100% uusiutuvaa energiaa vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että Microsoft ostaa uusiutuvaa energiaa aurinko- ja tuulivoimaloista.

Uusimman ilmoituksen mukaan Microsoft aikoo investoida yli 1 miljardi dollaria uusiutuvaan energiaan seuraavien vuosien aikana. Tämä raha käytetään aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentamiseen eri puolille maailmaa.

Microsoftin investoinnit uusiutuvaan energiaan eivät ole pelkästään ympäristöystävällisiä, vaan ne ovat myös taloudellisesti kannattavia. Uusiutuva energia on yhä edullisempaa verrattuna perinteisiin energianlähteisiin, kuten kivihiileen tai maakaasuun. Lisäksi uusiutuva energia auttaa yrityksiä välttämään ilmastoon liittyviä riskejä, kuten korkeita päästömaksuja.

Microsoftin investoinnit uusiutuvaan energiaan eivät ole vain hyvä esimerkki muille yrityksille. Se on myös osa yrityksen sitoutumista parisopimukseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Microsoft uskoo, että yritykset voivat olla voimakas voima ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Microsoftin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja auttaa maailmaa siirtymään kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Yrityksen investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat iso askel tämän tavoitteen saavuttamisessa. Loppujen lopuksi, muutos voittaa aina perinteisen ajattelutavan.

Jätä kommentti