Internetin pimeä puoli: verkkokiusaaminen ja vihapuhe verkossa


Internetin anonyymi maailma on hyökyaalto, joka on tuonut mukanaan uusia haasteita ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Vaikka internet onkin helpottanut elämää, on sen käytön myötä syntynyt myös uusia ongelmia. Yksi näistä on cyberbullying eli nettikiusaaminen sekä online hate speech eli verkkorikollisuus, jotka ovat levinneet ympäri maailman kuin rutto.

Tämä artikkeli käsittelee internetin synkempää puolta ja keskittyy tarkastelemaan tarkemmin cyberbullyingiä ja online hate speechiä Suomessa.

Cyberbullying on internetissä tapahtuvaa kiusaamista, joka voi tapahtua esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa tai privaattiviesteissä. Usein taustalla on jokin riita tai erimielisyys. Kiusaaminen saattaa alkaa myös kasvotusten tapahtuneesta konfliktista, joka saa jatkoa internetissä. Mitä enemmän kiusaaminen jatkuu, sitä pahemmaksi tilanne yleensä muuttuu.

Cyberbullying saattaa muodostua pelkäksi sanalliseksi kiusaamiseksi, jossa henkilöä haukutaan, pilkataan tai uhkaillaan. Joissain tapauksissa kiusaaminen saattaa muodostua fyysiseksi, esimerkiksi kuvien tai videoiden julkaisemisella, jossa henkilö voi tulla nolatuksi tai häpäistyksi.

Suomessa cyberbullying on kasvava ongelma, eikä siihen ole löydetty tehokasta ratkaisua. Kiusatun henkilön on usein vaikea saada apua ja adhoc-toimiaan ei tunnusteta. Moni pelkää kertoa kiusaamisesta aikuisille, sillä se saattaa johtaa vielä suurempaan kiusaamiseen. Lisäksi ongelma on laajentunut sosiaalisen median maailmassa, jossa on paljon nuoria käyttäjiä.

Toinen internetin synkempi puoli on verkkorikollisuus eli online hate speech. Tämä tarkoittaa rikollista käyttäytymistä internetissä, kuten kunnianloukkauksia, juorusivuja tai haitallisia verkkokeskustelujärjestelmiä. Näiden sivustojen tarkoituksena on usein levittää vihaa ja syrjintää joko henkilökohtaisesti tai yhteisöllisesti, ja ne voivat jopa johtaa suoria rikollisia tekoihin.

Verkkorikollisuus on vakava ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa, jonka vuoksi poliittiset toimet ovat olleet tarpeen. Vuonna 2019 hallitus julkaisi valtakunnallisen toimintasuunnitelman vastataksensa kyberturvallisuuden haasteisiin Suomessa. Toimintasuunnitelmalla on tarkoitus puuttuakseen verkkorikollisuuteen koko maassa sekä edistää kyberturvallisuutta maan tasolla.

Vaikka moni saattaa ajatella, että verkkorikollisuus sekä cyberbullying ovat helppoja ratkaista, ratkaisu ei ole niin yksinkertainen. Suomen hallitus onkin tehnyt useita poliittisia aloitteita, joilla on tarkoitus vähentää näitä rikoksia ja kasvattaa kyberhygienian merkitystä.

Lopuksi, internetistä on tullut helposti saavutettava paikka rampauttaa ja murentaa toisten elämää. Tutkijoiden mukaan tämä ilmiö on levinnyt nopeasti ympäri maailmaa, ja se on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Meidän kaikkien tulisi yrittää tunnistaa nämä ongelmat, olla tarkkana internetissä liikkumisessaan ja kasvattaa tietoisuuttamme kyberturvallisuudesta.

Jätä kommentti