Internetin kehitys: missä olemme olleet ja minne olemme menossa


Internetin kehitys: mistä tulemme ja minne olemme menossa

Internet on vallannut elämämme ja se on muuttunut lähes kaiken vuoksi välttämättömäksi osaksi. Mutta millainen on internetin historia? Mistä kaikki alkoi? Tässä artikkelissa katsomme tarkemmin internetin kehitystä, sen nykytilaa ja miltä tulevaisuus näyttää.

Mistä Internetin tarina alkaa?

Internetin tarina alkoi Yhdysvalloissa vuonna 1969. Silloin Yhdysvaltain Puolustusministeriön Advanced Research Projects Agency (ARPA) aloitti LAN-verkon kehityksen. Tarkoituksena oli kehittää järjestelmä, joka mahdollistaisi tietojen jakamisen ja kommunikoinnin tutkimusverkojen välillä.

Vuoteen 1989 mennessä kuitenkin Tim Berners-Lee kehitti World Wide Webin (WWW), joka teki internetistä kaikkien tavoitettavissa olevan ja käytettävän. WWW:n keksiminen lisäsi internetin käyttömahdollisuuksia ja merkitsi muutosta internetin käytön historiassa.

WWW:n keksiminen avasi mahdollisuuden helppokäyttöisille nettisivuille, jotka muutaman vuoden kuluttua satoja tuhansia. Vuonna 1995 oikeastaan tänä vuonna World Wide Web tuli julkiseksi yhteiskunnassa. Samana vuonna Perustettiin ensimmäinen web-selain Netscape Navigator.

Mistä Internet koostuu?

Internet rakentuu monista erilaisista elementeistä. Sitä ympäröi koko joukko infrastruktuureja, kuten palvelimia, reitittimiä ja verkkourakoita. Kaikki verkot tarvitsevat tiedonsiirtojärjestelmän, jolla tieto kulkee verkossa. Tämä tieto siirretään sarjoina sähköisiä signaaleja optiseen kaapeliin tai langattomasti radiotaajuuksia hyödyntäen.

Kaapelin päässä olevalla palvelimella on oma IP-osoite, joka mahdollistaa eri tietokoneiden tunnistautumisen verkossa ja antaa niiden lähettää tietoa toisilleen. Tämänkaltainen jakaminen mahdollistaa tiedon lähettämisen yhdeltä tietokoneelta toisille, sillä tietokoneet käyttävät samaa verkkoyhteyttä.

Internetin kehitys tänä päivänä

Internetin käyttö on lisääntynyt dramaattisesti viime vuosina. Sosiaalinen media ja mobiililaitteet ovat nostaneet sen uudelle tasolle. Suurin osa meistä omistaa älypuhelimen tai tabletin, jotka käyttävät langatonta internetyhteyttä. Uusimmat tuotteet sisältävät erilaisia sovelluksia ja ominaisuuksia, jotka mahdollistavat muun muassa erilaiset nettipelejä ja yhteisöpalveluita käyttäjilleen.

Samalla on huomattu, että laitteiden, tietojen ja verkon verkkoyhteyksien lisääntyminen on nostanut internetin käyttäjien turvallisuushuolien merkityksen. Tämä tapahtuu erityisesti, kun henkilötiedot olivat väärissä käsissä, mikä on sen seurauksena kasvanut valtavasti tietomurtojen ja hakkereiden määrä.

Minkälainen on tulevaisuus?

Tulevaisuudessa tekniset taidot ja yhdistävyys tulevat nousemaan entistä tärkeämmäksi. IoT:n (esineiden internet) ja Big Datan myötä ihmisten läsnäolo muuttuu enemmän kirjavan tietojoukon esiinmarssina, joka muuttaa organisaatioiden toimita ja myös vaikuttaa henkilökohtaiseen elämään. Yhdessä paremman tietoturvan kanssa vaikuttaisi siltä, että tiedonsäädön ja yksityisyyden hallinnan ongelmat alkavat selkeästi näkyä teknologiset innovaatiot.

Kaiken kaikkiaan voidaan vain arvailla, minkälaista verkon kehitys tulee olemaan. On kuitenkin selvää, että tulevien vuosien aikana internetin merkitys kasvaa ja sen kehitys jatkuu. Tärkeintä on tunnistaa kehityksen suuntaa ja suhtautua siihen avoimesti ja valmiina oppimaan uutta.

Yhteenveto

Internetin kehitys on merkittävä osa ihmiskunnan historiaa ja sen suosio kasvaa koko ajan. Internetin synnyn seuralaisena on tapahtunut merkittäviä teknologisia innovaatioita, joiden avulla internetistä on tullut nopea ja helppokäyttöinen tietojen kuljettaja.

Tulevaisuudessa teknologian kehityksen myötä ihmiskunta tulee näkemään internetin kehittymistä yhä edelleen. Vaikka ajatukset tulevasta ovat monien mielestä hieman pelottavia, on muutoksille oltava avoin ajattelu ja tunnistettava kehityksen suunta. Samalla yksityisyyden hallinnoinnin rooli ja tietoturva on avain ihmisten kyvyn hallita tecnologian käyttöönottoa yhä järjellisemmin tulevaisuudessa.

Jätä kommentti