Googlen uusimmat hankkeet: yrityksen tutkimusmatkat terveydenhuoltoon, rahoitukseen ja muuhun


Google on voimakkaasti laajentumassa uusille alueille, syntyi Googlen Ventures vuonna 2009. Nyt, yhtiöllä on laajentumiskiireitä terveydenhuoltoon ja rahoitukseen, joilla on suuri potentiaali muuttaa maailmaamme. Tämä artikkeli käsittelee Google Venturesin uusia toimintoja terveydenhuollosta rahoiutukseen.

Terveysbisnes on yksi maailman suurimmista markkinoista ja lupaava kohde Googlelle. Yhtiö onkin kehittämässä useita terveydenhuollon projekteja, kuten Health-Kojo. Health-Kojo on mobiilisovellus, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä saamaan paremman yleiskuvan terveydestään ja saamaan yksilöllistä terveydenhoitoa. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat tarkastella terveyshistoriaansa, pitää kirjaa terveydentilastaan ja yhteyttä lääkäreihin ja saada positiivista vahvistusta terveysvalinnoistaan. Sovellus on hyödyllinen erityisesti niille, joilla on pitkäaikaisia terveysongelmia tai joilla on rajoitetusti käytettävissä olevia resursseja terveydenhuoltoon.

Toinen merkittävä uusi projekti on Calico, joka on bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ikääntyvien ihmisten elämänlaatua. Calico käyttää bioteknologiaa erilaisten ikääntymiseen liittyvien sairauksien hoitamiseksi, kuten dementiaa ja Parkinsonin tautia. Calico tekee yhteistyötä maailman huippulääketieteen asiantuntijoiden kanssa löytääkseen bioteknologian avulla keinoja, joilla edistää terveellistä ja tyydyttävää elämää mahdollisimman pitkälle iän karttuessa.

Googlen kunnianhimoiset tavoitteet terveydenhuollossa ylittävät kuitenkin vain bioteknologian. Googlella on myös muutama osuus virtuaaliterapiaalalla, joka on ala, jossa on valtavasti potentiaalia. Virtuaaliterapia voi tarjota apua ja tukea stressistä kärsiville, auttaa ihmisiä selviytymään masennuksesta, ahdistuksesta ja muista mielenterveysongelmista. Googlen virtuaaliterapiaohjelmalla terapeutit voivat oppia uusia tekniikoita tarjota apua verkossa ja hyödyntää tieteellistä tutkimusta parantaakseen potilaidensa terveyttä ja hyvinvointia.

Googlen tavoitteena on tarjota parempaa terveydenhuoltoa ja muuttaa asioiden kulku eurooppalaisten terveyspalveluiden parantamiseksi. Yhtiö uskoo, että nykyaikainen teknologia voi helpottaa terveydenhuollon tarjoamista ja saada ihmiset kiinnostumaan terveellisestä elämäntyylistä. Googlen tavoitteena onkin paitsi kehittää teknologiaa, myös uudistaa terveyspolitiikkaa ja varmistaa terveydenhuollon tarjoamisen taso heikommin varustelluille.

Kuitenkin healthcare ei ole ainoa kohde, jonka Google on valinnut laajentumiselleen. Google on saanut käsiinsä positiivisen annoksen osakkeita eri yrityksien tytäryhtiöissä. Acquihiret eli palkka perustajat -tyyppinen yritysosto on öljy Googlen bisneksen koneistossa, sillä se takaa markkina-aseman ja tunnetun brändin. Muita Googlen strategisesti tärkeitä osuuksia sisältävät YC-yrityksen SignalFire, Tezos ja North Korea -bannassa olevan BitGo.

Googlen tulevaisuus näyttäisi olevan varsin lupaava. Yhtiö on kyennyt venymään monien eri alojen maailmaan ja erinomaisen teknologiansa ansiosta onnistunut tarjoamaan innovatiivisen ratkaisun moniin ongelmiin. Terveydenhuolto on yksi Googlen seuraavista aluevaltauksista ja sen kehittäminen tulee olemaan tärkeässä asemassa uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Jätä kommentti