Googlen rohkea liike: Yrityksen työntö kohti tekoälyä


Google’s bold move: The company’s push into artificial intelligence in Finnish

Tekoäly on viime vuosina vahvasti nostanut päätään uutisissa ja keskusteluissa. Teknologian kehittyessä yhä nopeammin, on yhdistäminen tietokoneiden ja ihmisten maailmankuva entistä saumattomampaa. Tähän suuntaan Google onkin viime aikoina tehnyt vahvaa panostusta.

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google on nopeasti kasvanut maailman johtavaksi hakukoneeksi. Sen lähes maagiset hakumoottorit ovat parantuneet vuosi vuodelta, ja tänä päivänä yhtiön löytämistä hakutuloksista suuri osa sisältää hakijoille tarkkoja vastauksia. Yhtiö on kuitenkin viime vuosina laajentanut toimintaansa hakualgoritmien ohella myös tekoälyyn.

Google onkin viime aikoina tehnyt merkittävän panostuksen tekoälyyn muiden teknologiayhtiöiden rinnalla. Yhtiöllä onkin tavoitteena valjastaa tekoälyn voimavarat hakukoneensa lisäksi muun muassa älykoti- ja terveydenhuoltoteknologioihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Googlella on tarkoitus luoda tekoäly, joka osaa ymmärtää luonnollista kieltä, mutta yhtä lailla myös ymmärtää kuvia ja videoita.

Yhtiö onkin kehittämässä tekoälyä, jonka avulla voidaan tehdä tarkkoja päätöksiä ilman, että ihmiskäsiä tarvitaan juuri lainkaan. Esimerkiksi Google on jo kehittänyt tekoälyn, jonka avulla voidaan diagnosoida silmätauteja, kuten silmänpohjan rappeumaa. Diagnoosin tekeminen tehdään kuvan perusteella tekoälyn avulla, joka tunnistaa silmänpohjan rakenteen. Tämä on johtanut siihen, että sairaaloiden henkilöstöä voidaan vapauttaa erittäin rutiininomaisesta silmätutkimustyöstä.

Tekoälyn kehittäminen ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta. Tietokoneiden ja ihmisten välinen yhteys on edelleen monessa suhteessa erittäin kömpelöä. Tämän vuoksi Google onkin tehnyt huomattavan edistysaskeleen kehittämällä ns. ”tunneprosessointialgoritmin”. Tämä algoritmi mahdollistaa tietokoneiden käsitellä emotionaalista tietoa ihmisten lisäksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietokone voi tulevaisuudessa erottaa ihmisten ilmeet, tunteet ja eleet ja reagoida niihin yhä paremmin.

Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että Googlella on pitkä tie edessään, kun se pyrkii saavuttamaan ihmisen aivojen käsittelytehoa. Yhtiö onkin vakuuttunut siitä, että tekoälyn kehittäminen on avainasemassa tulevaisuuden teknologiassa, ja sen vuoksi yhtiö onkin tehnyt ratkaisevan panostuksen tämän alueen kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena onkin luoda tekoälystä niin vahva, että se kykenee ratkaisemaan koko maailman ongelmat.

Kaikista näistä Googlella on valtava etulyöntiasema muihin teknologiayhtiöihin nähden. Yhtiöllä on lähes rajattomat resurssit ja tekniikat käytössään, joten sen on mahdollista kehittää tekoälyn käsittelytehoa huomattavasti nopeammin kuin monet muut yritykset. Tämä tarkoittaa sitä, että Googlella on mahdollisuus luoda tekoälystä todellinen ihmiskunnan pelastaja, mikäli se onnistuu panostamaan tähän kehitystyöhön tarpeeksi voimakkaasti.

Kaikessa tässä on myös potentiaalisia haittavaikutuksia. Tekoälyn kehittäminen tarkoittaa sitä, että ihmiskäsiä tarvitaan muun muassa lääkinnällisessä hoidossa tulevaisuudessa yhä vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa humanistista työtä saattaa olla yleensäkin tarjolla vähemmän – ja tällä on vakavia vaikutuksia niille, jotka ovat riippuvaisia tällaisesta työstä.

Kaiken kaikkiaan Googlella on suuri vastuu kehittämänsä teknologian käytöstä, kun se pyrkii laajentamaan toimintaansa tekoälyn ohella myös muihin teknologioihin. Tämänhetkiset panostukset tekoälyn alalla kuitenkin antavat uskoa siihen, että yhtiö kykenee vahvasti edistää tällä alalla tulevaisuudessa.

Jätä kommentti